Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε!

Stay tuned για επόμενους διαγωνισμούς
από τον ΓΕΡΜΑΝΟ!